ABhishek Parashar

ABhishek Parashar

इश्क़ जो कर नहीं सके हम से
इश्क़ तस्वीर से करेंगे अब

  • Sher

More Writers like ABhishek Parashar

How's your Mood?

Latest Blog

Upcoming Festivals