ek baras aur beet gaya | एक बरस और बीत गया - Vikas Sharma Raaz

ek baras aur beet gaya
kab tak khaak udaani hai

एक बरस और बीत गया
कब तक ख़ाक उड़ानी है

- Vikas Sharma Raaz
14 Likes

More by Vikas Sharma Raaz

As you were reading Shayari by Vikas Sharma Raaz

Similar Writers

our suggestion based on Vikas Sharma Raaz

Similar Moods

As you were reading undefined Shayari