faatiha padh ki phool rakh mujh par | फ़ातिहा पढ़ कि फूल रख मुझ पर - Siraj Faisal Khan

faatiha padh ki phool rakh mujh par
aa gaya hai to kuch jata afsos

फ़ातिहा पढ़ कि फूल रख मुझ पर
आ गया है तो कुछ जता अफ़सोस

- Siraj Faisal Khan
4 Likes

Phool Shayari

Our suggestion based on your choice

More by Siraj Faisal Khan

As you were reading Shayari by Siraj Faisal Khan

Similar Writers

our suggestion based on Siraj Faisal Khan

Similar Moods

As you were reading Phool Shayari